Νεότερες Εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο6

Λάρισα, Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολης

Εταιρεία Φροντίδας Υγείας Γυναίκας Ελλάδος

Νεότερες Εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία (18-19/09/2020)