8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτικη & Γυναικολογία

Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Κως Kipriotis Hotel

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτικη & Γυναικολογία (25-27/09/2020)