Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 | Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

www.mdcongress.gr

Η Γενετική στην Εμβρυομητρική Ιατρική & Παιδιατρική (27/6/2020)