Ελληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου

Σε συνεργασία:  Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας

30, 31/10 & 01/11 | Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

www.colposcopy2020.mdcngress.gr

Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση (30, 31/10 & 01/11/2020)