Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος & Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

11 – 13 Δεκεμβρίου 2020 | Divani Caravel Hotel, Αθήνα

www.ekge2020.mdcongress.gr

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήματος και της περιοχής του Πρωκτού (11-13/12/2020)