Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος & Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

… Δεκέμβριος 2021 | Divani Caravel Hotel, Αθήνα

www.ekge2020.mdcongress.gr

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήματος και της περιοχής του Πρωκτού (…/12/2021)