Εξελίξεις και προοπτικές στην Αναπαραγωγική Ιατρική και Γυναικολογική Ενδοδκόπηση.

Διοργάνωση: Μαιευτικη και Γυναικολογική Εταιρεία Βορειοδυτικής Ελλάδας- Μαιευτικη Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών.

Εξελίξεις και προοπτικές στην Αναπαραγωγική Ιατρική και Γυναικολογική Ενδοδκόπηση (7-9/5/2021)