Εξελίξεις και προοπτικές στην Αναπαραγωγική Ιατρική και Γυναικολογική Ενδοδκόπηση.

Διοργάνωση: Μαιευτικη και Γυναικολογική Εταιρεία Βορειοδυτικής Ελλάδας- Μαιευτικη Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών.

Εξελίξεις και προοπτικές στην Αναπαραγωγική Ιατρική και Γυναικολογική Ενδοδκόπηση (2-4/10/2020)