Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

22-24 Ιανουαρίου 2021, Θεσσαλονίκη

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (22-24/1/2021)