Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου

9-10 Οκτωβρίου 2020, ΜΗΤΕΡΑ

Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου (9-10/10/2020)