Πρόσκληση για μελέτη της επίδρασης της μητρικής λοίμωξης COVID-19 στους μητρικούς και εμβρυϊκούς πλακουντιακούς ιστούς

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ PDF

Μελέτη πλακούντα κυήσεων COVID-19