Το 5ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού.Hands on Course–Με Πρακτική Εφαρμογή, διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας και Μαστολογίας σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

5o  Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή (10/10/2020)