ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ: ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

11-13/6/2021, Ιωάννινα ,

South East European Society of Perinatal Medicine σε συνεργασία με  την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στην Μαιευτική Γυναικολογία.

Πρόωρος Τοκετός: Ιατρογενής – Αυτόματος (11-13/6/2021)