Συμπληρωματική οδηγία θρομβοπροφύλαξης για εγκύους και λεχώνες με Covid-19

Ουρανία Κούκουρα, Απόστολος Αθανασιάδης, Εμμανουήλ Παπαδάκης, Παρασκευή Κώτση, Απόστολος Μαμόπουλος

Η λοίμωξη από τον ιό COVID-19 κατά τη διάρκεια της κύησης και της λοχείας αυξάνει τον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ΦΘΕΝ), πιθανότατα μέσω του μηχανισμού της ενδοαγγειακής φλεγμονώδους αντίδρασης.  Επομένως στις έγκυες και λεχώνες, που διατρέχουν ούτως ή άλλως αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης λόγω των φυσιολογικών αλλαγών της εγκυμοσύνης, πρέπει να εξετάζεται εκ νέου το ενδεχόμενο θρομβοπροφύλαξης όταν νοσούν από τον ιό COVID-19.

Η προτεινόμενη κλινική πρακτική συνοψίζεται ως εξής:

  • Στις θετικές έγκυες στον COVID-19 που βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό, θα πρέπει να υπολογίζεται ξανά ο κίνδυνος ΦΘΕΝ, προσθέτοντας τον παράγοντα της λοίμωξης (+1), για την πιθανή λήψη θρομβοπροφύλαξης για τουλάχιστον 7-14 ημέρες
  • Όλες οι έγκυες που νοσηλεύονται ως ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 θα πρέπει να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (ΗΧΜΒ), εκτός αν επίκειται τοκετός τις επόμενες 12 ώρες
  • Σε νοσηλευόμενες έγκυες, θετικές στον COVID-19, η διάρκεια της θρομβοπροφύλαξης θα πρέπει να παρατείνεται για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Αν συντρέχουν και άλλοι παράγοντες ή η νοσηρότητα από τη λοίμωξη παραμένει, η θρομβοπροφύλαξη θα πρέπει να χορηγείται για μεγαλύτερο διάστημα
  • Σε νοσηλευόμενες έγκυες, θετικές στον COVID-19 που ταυτόχρονα εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές από τη λοίμωξη, θα πρέπει να χορηγούνται υψηλότερες δόσεις ΗΧΜΒ, και η ρύθμιση της δόσης και της διάρκειας της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με αιματολόγο.
  • Σε λεχώνες που νοσηλεύονται σε διάστημα 6 εβδομάδων μετά τη γέννα και αποτελούν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα για τον COVID-19, θα πρέπει να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας και για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο. Αν συντρέχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου ή η νοσηρότητα από τη λοίμωξη παραμένει η θρομβοπροφύλαξη θα πρέπει να χορηγείται για μεγαλύτερο διάστημα

Περισσότερες πληροφορίες για τους παράγοντες κινδύνου ΦΘΕΝ και τη δοσολογία της ΗΧΜΒ κατά την κύηση και τη λοχεία, αναφέρονται στη βασική κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ No 31:

http://hsog.gr/?page_id=2678

Συμπληρωματική οδηγία θρομβοπροφύλαξης για εγκύους και λεχώνες με Covid-19