Εταιρεία Φροντίδας Υγείας Γυναίκας Ελλάδος σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

17 & 18 Σεπτεμβρίου 2021 | Κεντρικό Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόεδρος: Καθηγητής Δαπόντε Αλέξανδρος

HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία Νο 6 (17-18/9/2021)