Το Athens Ovarian Cancer Symposium είναι ένα διήμερο διαδικτυακό Συμπόσιο το οποίο εστιάζει εμφατικά στον καρκίνο των ωοθηκών και διοργανώνεται από το τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα μαζί με την Ελληνική Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας στις 21 και 22 Μαΐου 2021. Το Συμπόσιο θα περιλαμβάνει ομιλίες απο κορυφαίους Έλληνες και ξένους γυναικολόγους-ογκολόγους και παθολόγους-ογκολόγους με ιδιαίτερη ενασχόληση στον τομέα του καρκίνου των ωοθηκών.

Full Program

The Athens ovarian cancer symposium – Web Congress (21-22/5/2021)