Η Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και την Βιολογία & International Academy of Perinatal Medicine (IAPM) διοργανώνουν 1day Webinar Course on Fetal CNS Ultrasound and Neurology, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

1day Webinar Course on Fetal CNS Ultrasound and Neurology (25/9/2021)