Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕΕΓΕ) οργανώνει μία σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις (Webinars) με τίτλο: «UPDATES IN GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY». Η συνεχιζόμενη παγκόσμια υγειονομική κρίση εξ αιτίας του ιού SARS-Cov-2, της οποίας η διάρκεια παραμένει άγνωστη, συνεχίζει να προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην εκ του σύνεγγυς οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων. Η ΕΕΓΕ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών προσπαθεί μέσω αυτών των στοχευμένων θεματικά Webinars να ενημερώσει τα μέλη της εταιρείας αλλά κυρίως τους νεότερους συναδέλφους, ειδικευμένους και ειδικευόμενους, για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης. Η σειρά τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ), αλλά και της European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE).

Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχθούμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα είναι 3-4 ετησίως. Οι ομιλητές είναι όλοι καταξιωμένοι συνάδελφοι του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με μακρά εμπειρία στην Γυναικολογική Ενδοσκόπηση. Η συμμετοχή στο σύνολο των εκδηλώσεων η οποία είναι ΔΩΡΕΑΝ, θα συνοδεύεται στο τέλος από Πιστοποιητικό παρακολούθησης της ΕΕΓΕ και χορήγηση μονάδων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CMEs).

Updates in gynecological endoscopy (17/12/2021)