Φορέας οργάνωσης: Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 – 11 Σεπτεμβρίου 2022

Τόπος: Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Πρόεδρος Συνεδρίου: Dr. Λουκάς Κλέντζερης

Web site: www.mdcongress.gr

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος (8-11/9/2022)