Φορέας οργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 – 10 Απριλίου 2022

Τόπος: Divani Caravel, Αθήνα

Web site: www.mdcongress.gr

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας (8-10/4/2022)