Φορέας οργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2022

Τόπος: Divani Caravel, Αθήνα

Web site: www.mdcongress.gr

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας (16-18/9/2022)