Φορέας οργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 – 27 Νοεμβρίου 2022

Τόπος: Crowne Plaza, Αθήνα

Πρόεδρος Συνεδρίου: Καθηγητής Αθανάσιος Πρωτοπαπάς

Web site: www.mdcongress.gr

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (25-27/11/2022)