Το συνέδριο Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα – Διλήμματα στην Εμβρυομητρική Ιατρική, θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr
Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα – Διλήμματα στην Εμβρυομητρική Ιατρική (18-20/11/2022)