Με ιδιαίτερη χαρά σας κοινοποιούμε την διοργάνωση του πρώτου θερινού σχολείου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα “Introduction in 4D Echocardiography” 12-16 Σεπτεμβρίου 2022.
Στόχος του η παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών 4D απεικόνισης του εμβρυικού καρδιαγγειακού συστήματος, με hands on άσκηση των συμμετεχόντων στην ανασύσταση όγκων STIC. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός πυρήνα εκπαιδευμένων ιατρών εμβρυομητρικής ιατρικής με ενδιαφέρον στο 4D εμβρυικό υπερηχοκαρδιογράφημα, καθώς και κλινικών και ερευνητικών συνεργασιών, και προαγωγής της σχετικής εκπαίδευσης, έρευνας και σχετικής κλινικής πράξης.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, η επιλογή των συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί εως μέσα Ιουλίου, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον υπεύθυνο του θερινού σχολείου. Επισυνάπτεται πρόδρομο πρόγραμμα, περαιτέρω πληροφορίες στο : https://dev.med.uoc.gr:8443/summer-schools/
Introduction in 4D Echocardiography (12-16/9/2022)