Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλούμε στο 5ο  Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων (Debates) στη Μαιευτική και Γυναικολογία, που θα πραγματοποιηθεί 18&19 Φεβρουαρίου 2023, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza και το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής  σε συνεργασία  με  την  Α ́  Μαιευτική  &  Γυναικολογική  Κλινική  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Στόχος  του  συμποσίου  είναι  η  ανάπτυξη  με  τον  πλέον  εποικοδομητικό  τρόπο  θεμάτων  τα  οποία παραμένουν αμφιλεγόμενα. Καταξιωμένοι ομιλητές θα υποστηρίξουν τις απόψεις τους μέσα από μια παραγωγική αντιπαράθεση επιχειρημάτων με στόχο πάντοτε την πλήρη διαφώτιση κάθε θέματος.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο συμπόσιο συμβάλλοντας με την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας στην επιτυχία της διοργάνωσης και από τη μεριά μας σας υποσχόμαστε ένα συναρπαστικό επιστημονικά διήμερο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Γεώργιος Δασκαλάκης

Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας -Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, Μέλος του Scientific Board of UENPS (Union of European Neonatal and Perinatal Societies)

Αλέξανδρος Ροδολάκης

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Γυναικολογικής Ογκολογίας, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας

5ο  Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων (Debates) στη Μαιευτική και Γυναικολογία (18-19/2/2023)