Η UENPS διεξάγει μια πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την χρήση Λαρυγγικής Μάσκας (LM) στην Ανάνηψη Νεογνού και θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για να συμμετέχουν στην έρευνα συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/formLM και θα τους σταλεί πρόσκληση συμμετοχής.

Τα τελευταία χρόνια, η λαρυγγική μάσκα (LM) έχει προσελκύσει αυξανόμενο ενδιαφέρον στον τομέα της νεογνικής ανάνηψης. Η LM συμπεριλήφθηκε στον αλγόριθμο των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών από το 2015 και από το 2021 αντίστοιχα, ενώ η πρόσφατη Consensus on Science της ομάδας εργασίας ILCOR για τη νεογνική υποστήριξη υποστηρίζει τη χρήση της. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση της LM στον τομέα της νεογνικής ανάνηψης εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσο η λαρυγγική μάσκα (LM) είναι διαθέσιμη στα ευρωπαϊκά κέντρα τοκετού και να κατανοήσουμε τους λόγους για την προφανώς περιορισμένη χρήση της.

Αν είστε νεογνολόγος, αναισθησιολόγος, γυναικολόγος, μαιευτήρας, παιδίατρος, εξειδικευόμενος-ειδικευόμενος παιδίατρος μαία/μαιευτής, νοσηλευτής/εύτρια, , μάς ενδιαφέρει η γνώμη σας, ακόμη και αν δεν έχετε εμπειρία στη χρήση της LM. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 10 λεπτά. Δεδομένα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην έρευνα: Ο αριθμός γεννήσεων στο κέντρο σας το 2021 κατά προσέγγιση.

Πολιτική προστασίας δεδομένων: Τα δεδομένα συλλέγονται από την “Ευρωπαϊκή έρευνα για τη λαρυγγική μάσκα και την ανάνηψη νεογνών” της UENPS και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την UENPS και μόνο για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια θα ανωνυμοποιηθούν πριν από τη δημοσίευση.

H Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία (ΕΝΕ-https://neognologiki.gr/) και η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ-https://www.perinatal.gr/) είναι μέλη της Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS https://www.uenps.eu/). Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αντωνία Χαρίτου, η οποία εκπροσωπεί την ΕΝΕ και την ΕΕΠΙ στην UENPS ως Μέλος του Executive Board.

Κανένα δεδομένο δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους. Η πολιτική GDPR θα εφαρμοστεί πλήρως στην έρευνα (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).

Πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την χρήση Λαρυγγικής Μάσκας