Το συνέδριο Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα, θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα (3-5/11/2023)