Αγαπητέ κυρίες,Αγαπητοί κύριοι,

Εχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ), οργανώνει την 30η Ειδική Σύνοδο στην Πάτρα, από τις 16 έως και τις 18 Ιουνίου 2023, στο ξενοδοχείο Μy Way Hotel & Events με φυσική παρουσία.

Στην 30η Ειδική Σύνοδο θα υπάρξει ενημέρωση για όλες τις νεότερες εξελίξεις στους τομείς της Γυναικολογίας και της Μαιευτικής στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων, Μαιών, καθώς και Ιατρών όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς.

Η παρουσία όλων σας θα μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα στην προσπάθεια για την συνεχή, σύγχρονη εκπαίδευση των συναδέλφων, ιδίως των νέων, για την επιστημονική κατοχύρωση τους και για την ανάδειξη και προβολή των δραστηριοτήτων της ΕΜΓΕ στην Ελληνική κοινωνία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών14 Μαΐου 2023

30η Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας (16-18/6/2023)