Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Ν. Λούρος (1977)
Professor Robert B. Greenblatt (U.K.) (1977)
Καθηγητής Δ. Αντωνόπουλος (1981)
Professor M.G. Elder (U.K.) (1983)
Professor Claude Sureau ( FR) (1984)