Δικαίωμα εγγραφής ως μέλος στην Εταιρεία έχουν όλοι οι Έλληνες Μαιευτήρες Γυναικολόγοι.
Η εγγραφή των νέων μελών της Εταιρείας εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.
Η καθυστέρηση της συνδρομής δύο και πλέον ετών συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους συντελούμενη δια αποφάσεως του Δ.Σ.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσουν τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη είναι:

  • Πτυχίο Ιατρικής
  • Τίτλος Ειδικότητας

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να γίνετε μέλος της Ε.Μ.Γ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

  • Παρακαλώ να εγκρίνετε την εκλογή μου ως τακτικού μέλους της Εταιρείας σας, ως έχοντα τις προβλεπόμενες από το καταστατικό προϋποθέσεις.
 

Verification

Απογραφικό Δελτίο Μελών Ε.Μ.Γ.Ε.