Η Εταιρεία διοργανώνει Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια ανά τριετία.


Πανελλήνια Συνέδρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας

    
19681ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΑθήνα
19772ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΑθήνα
19823ο Πανελλήνιο Συνέδριο,Αθήνα
19884ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΘεσσαλονίκη
19915ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΙωάννινα
19946ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΑθήνα
19977ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΗράκλειο Κρήτης
20008ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΘεσσαλονίκη
20039ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΑλεξανδρούπολη
200610ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΠάτρα
200911ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΑθήναPDF
201212ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΘεσσαλονίκηPDF
201513ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΒόλοςPDF
201814ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΑθήναPDF