ΙΔΡΥΣΗ

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 στην Αθήνα από τον αείμνηστο Καθηγητή Διονύσιο Κασκαρέλη. Η πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11-03-1975 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα. Στη Γενική Συνέλευση αυτή εκλέχτηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Την Τετάρτη 19-03-1975 συνήλθαν οι εκλεγέντες ως μέλη Δ.Σ. και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας συγκροτήθηκε το πρώτο Δ.Σ.της Εταιρείας.

Διοκητικά Συμβούλια της Ε.Μ.Γ.Ε
5/10/2012 - 19/01/20131/1/2010 – 19/9/2012
Πρόεδρος: Β. Ταρλατζής
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μεσσήνης
Γεν. Γραμματέας: Αριστοτέλης Λουφόπουλος
Ειδικ. Γραμματέας: Δημήτριος Κασσάνος
Ταμίας: Νικόλαος Βραχνής
Μέλη: Γρηγόριος Γκριμπίζης, Αντώνιος Μακρυγιαννάκης, Θεόδωρος Στέφος, Γεώργιος Φαρμακίδης
Πρόεδρος: Α. Αντσακλής
Αντιπρόεδρος: Θ. Στέφος
Γεν. Γραμματέας: Ν. Λινάρδος
Ειδικ. Γραμματέας: Γ. Δεκαβάλας
Ταμίας: Β. Αναστασίου
Μέλη: Ν. Βραχνής, Δ. Λουτράδης, Ι. Μεσσήνης, Β.Ταρλατζής
2006 – 2009 2003 – 2006
Πρόεδρος: Ι. Μεσσήνης
Αντιπρόεδρος: Ε. Κουμαντάκης
Γεν. Γραμματέας: Ι.Τζαφέττας
Ειδικ. Γραμματέας: Γ.Μαρούλης
Ταμίας: Β.Αναστασίου
Μέλη: Α. Αντσακλής, Γ.Κουρούνης, Β. Σωτηρακόπουλος, Β.Ταρλατζής
Πρόεδρος: Γ. Κρεατσάς
Αντιπρόεδρος: Β. Σωτηρακόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Α. Αντσακλής
Ειδικ. Γραμματέας: Χ. Σέγκος
Ταμίας: Β.Αναστασίου
Μέλη: Α. Αντσακλής, Ε. Κουμαντάκης, Ι. Μπόντης, Ι. Μεσσήνης
2001 – 2003 1998 – 2000
Πρόεδρος: Γ. Κρεατσάς
Αντιπρόεδρος: Ι. Μεσσήνης
Γεν. Γραμματέας: Β. Σωτηρακόπουλος
Ειδικ. Γραμματέας: Χ. Σέγκος
Ταμίας: Σ. Καραντζής
Μέλη: Α. Αντσακλής, Ε. Κουμαντάκης, Ι. Μπόντης, Β. Τζιγγούνης
Πρόεδρος: Σ. Μανταλενάκης
Αντιπρόεδρος: Σ. Μιχαλάς †
Γεν.Γραμματέας: Ι. Μπόντης
Ειδ. Γραμματέας: Α. Αντσακλής
Ταμίας: Χ. Σέγκος
Μέλη: Ε. Κουμαντάκης, Ι. Μεσσήνης, Σ. Καραντζής, Β. Σωτηρακόπουλος
1/3/1996 –31/12/1997 1993 - 1996
Πρόεδρος: Σ. Μιχαλάς †
Αντιπρόεδρος: Σ. Καραντζής
Γεν. Γραμματέας: Α. Αντσακλής
Ειδ. Γραμματέας: Γ. Κρεατσάς
Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος
Μέλη: Ε. Κουμαντάκης, Χ. Σέγκος
Πρόεδρος: Σ. Μιχαλάς †
Αντιπρόεδρος: Ι. Μπόντης
Γεν.Γραμματέας: Σ. Καραντζής
Ειδ. Γραμματέας: Ε. Κουμαντάκης
Ταμίας: Γ.Σακελλαρόπουλος
Μέλη: Γ. Κρεατσάς, Χ. Σέγκος
1990 - 19931987 - 1990
Πρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †
Αντιπρόεδρος: Σ. Μανταλενάκης
Γεν.Γραμματέας: Σ. Μιχαλάς †
Ειδ. Γραμματέας: Γ. Κρεατσάς
Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος
Σύμβουλοι: Δ. Λώλης, Χ. Σέγκος
Πρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †
Αντιπρόεδρος: Σ. Μανταλενάκης
Γεν. Γραμματέας: Σ. Μιχαλάς †
Ειδ. Γραμματέας: Σ. Καραντζής
Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος
Σύμβουλοι: Δ. Λώλης, Ε. Μεγαπάνος
1984 – 1987 9/2/1984 - 17/7/1984
Πρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †
Αντιπρόεδρος: Δ. Λώλης
Γεν.Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Α. Αντσακλής
Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος
Σύμβουλοι: Δ. Κασκαρέλης †, Γ. Σταματίου
Πρόεδρος: Δ. Κασκαρέλης †
Αντιπρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †
Γεν. Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Α. Αντσακλής
Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος
Σύμβουλοι: Δ.Λώλης, Γ. Σταματίου

Μετά από παραίτηση του Καθηγητού Δ. Κασκαρέλη από τη θέση του Προέδρου έγινε νέα συγκρότηση του Δ.Σ.
1981 – 1984 1978 - 1981
Πρόεδρος: Δ. Κασκαρέλης †
Αντιπρόεδρος: Ν. Παπανικολάου
Γεν.Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Γ. Σακελλαρόπουλος
Ταμίας: Ν. Λινάρδος
Σύμβουλοι: Ι. Χαλκιαδάκης, Ε. Χρυσικόπουλος
Πρόεδρος: Δ.Κασκαρέλης †
Αντιπρόεδρος: Ν. Παπανικολάου
Γεν.Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος
Ειδ.Γραμματέας: Α. Γκούσκος
Ταμίας: Χ. Πανίτσα-Φαφλιά
Σύμβουλοι: Ι. Χαλκιαδάκης, Ε. Δεληγιάννης
1975 - 1978
Πρόεδρος: Δ. Κασκαρέλης †
Αντιπρόεδρος: Α. Γκούσκος
Γεν. Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Ν. Καϊρης
Ταμίας: Ι. Χαλκιαδάκης
Σύμβουλοι: Δ. Μαρούδης, Α. Κομνηνός

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Καθηγητής Δ.Κασκαρέλης  †

Καθηγητής Δ. Αραβαντινός  †

Καθηγητής Σ. Μανταλενάκης