Έξαρση κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εμβολιασμός των επίνοσων εγκύων και ενηλίκων με το εμβόλιο TdaP.

Έξαρση κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εμβολιασμός των επίνοσων εγκύων και ενηλίκων με το εμβόλιο TdaP.

Έξαρση κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εμβολιασμός των επίνοσων εγκύων και ενηλίκων με το εμβόλιο TdaP - Έκδοση 1 (1)