Συνεχιζόμενη Ενημέρωση

Η Εταιρεία, στo πλαίσιo της συνεχιζόμενης ιατρικής ενημέρωσης των Μαιευτήρων Γυναικολόγων και σε συνεργασία με την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, έχει συντάξει σχέδιο αξιολόγησης των Μαιευτήρων Γυναικολόγων το οποίο στηρίζεται στη συμμετοχή τους σε επί μέρους επιστημονικές δραστηριότητες.  Το σχέδιο αυτό έχει εγκριθεί ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 16-06-2001, η οποία αποφάσισε να ισχύει δοκιμαστικά στην αρχή και κανονικά από 01-09-2001. Το σχέδιο στηρίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία προκύπτουν από την συνεργασία με το EBCOG Continuing Professional Development (CPD).

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – “CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT”

Η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων της Ελλάδος στηρίζεται στη συμμετοχή τους σε επί μέρους δραστηριότητες και μορφοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω πέντε (5) κατηγορίες :


Στην κατηγορία Α υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Κατηγορία Α: Παρακολούθηση – 40 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστοΒαθμολογία (MΟΡΙΑ)
Α1 Ενδοκλινικά Μαθήματα (Διαλέξεις-Παρουσίαση σε Παν/κές-Κρατικές ή Ιδιωτικές Κλινικές)1 ΜΟΡΙΟ
Α2 Ενδοκλινικά Σεμινάρια-Στρογγύλες Τράπεζες-Συμπόσια (σε Παν/κές-Κρατικές ή Ιδιωτικές Κλινικές)2 ΜΟΡΙΑ
Α3 Επιστημονικές Ημερίδες (σε Παν/κές-Κρατικές ή Ιδιωτικές Κλινικές)3 ΜΟΡΙΑ
Α4 Επιστημονικά Σεμινάρια-Συνέδρια Ειδικών Επιστημονικών Εταιρειών5 ΜΟΡΙΑ
Α5 Πανελλήνια Συνέδρια Ειδικών Επιστημονικών Εταιρειών8 ΜΟΡΙΑ
Α6 Πανελλήνια Συνέδρια Ελληνικών Μαιευτικών-Γυναικολογικών Εταιρειών και Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος10 ΜΟΡΙΑ
Α7 Διεθνή Συνέδρια12 ΜΟΡΙΑ
Α8 Παγκόσμια Συνέδρια15 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση: Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.


Στην κατηγορία Τ υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Τοπική (Τ) Κατηγορία-30 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστοΒαθμολογία (MΟΡΙΑ)
Τ1 Κλινικές Ανασκοπήσεις και όποια άλλη ενδονοσοκομειακή επιστημονική συνάντηση3 ΜΟΡΙΑ
Τ2 Άλλες νοσοκομειακές εταιρικές περιοχικές μεταπτυχιακές εκδηλώσεις3 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση: Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.


Στην κατηγορία Ε υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Εθνική (Ε) Κατηγορία-30 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστοΒαθμολογία (MΟΡΙΑ)
Ε1 Προφορικές παρουσιάσεις3 ΜΟΡΙΑ
Ε1 Παρουσιάσεις Poster2 ΜΟΡΙΑ
Ε2 Επίσημη μεταπτυχιακή εκπαίδευση (μάθηση) υπό επίβλεψη

(στη διάρκεια εθνικών επιστημονικών συναντήσεων ή σε εθνικά κέντρα)
2 ΜΟΡΙΑ
Ε3 Προσκεκλημένος ομιλητής (Συνέδρια ή μετεκπαιδευτικά μαθήματα)5 ΜΟΡΙΑ
Ε4 Πρόεδρος σε Συνέδρια (Επιστημονική Συνεδρία)3 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση : Δραστηριότητες με διεθνή συμμετοχή, που διοργανώνονται στην Ελλάδα από Κλινικές ή Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες, ανήκουν στην κατηγορία Ε. Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.


Στην κατηγορία Δ υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Διεθνής (Δ) Κατηγορία-30 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστοΒαθμολογία (MΟΡΙΑ)
Δ1 Προφορικές παρουσιάσεις (Διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις)5 ΜΟΡΙΑ
Δ1 Παρουσιάσεις Poster (Διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις)3 ΜΟΡΙΑ
Δ2 Επίσημη μεταπτυχιακή εκπαίδευση (μάθηση) υπό επίβλεψη (στη διάρκεια διεθνών επιστημονικών συναντήσεων ή σε διεθνή κέντρα)5 ΜΟΡΙΑ
Δ3 Προσκεκλημένος ομιλητής (Συνέδρια)15 ΜΟΡΙΑ
Δ4 Προσκεκλημένος ομιλητής (μεταπτυχιακά courses)10 ΜΟΡΙΑ
Δ5 Πρόεδρος σε Συνέδρια (Επιστημονική Συνεδρία)15 ΜΟΡΙΑ

Σημείωση : Δραστηριότητες, που διοργανώνονται στην Ελλάδα από Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες, ανήκουν στην κατηγορία Δ. Η βαθμολογία είναι ανά εκδήλωση.


Στην κατηγορία Π υπάγονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Προσωπική (Π) Κατηγορία-60 μονάδες αξιολόγησης στα 3 χρόνια το ελάχιστοΒαθμολογία (MΟΡΙΑ)
Π1 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (P/R)
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (Non P/R)
3 ΜΟΡΙΑ
2 ΜΟΡΙΑ
Π2 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (P/R) – Πρώτος συγγραφέας
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (P/R) – Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (Non P/R)
8 ΜΟΡΙΑ
5 ΜΟΡΙΑ
2 ΜΟΡΙΑ
Π3 Βραβείο για περατωμένη εργασία10 ΜΟΡΙΑ
Π4 Χορηγία για εκτέλεση ερευνητικού έργου:
Ποσό μικρότερο από 10.000.000 δρχ.
Ποσό μεγαλύτερο των 10.000.000 δρχ.

8 ΜΟΡΙΑ
10 ΜΟΡΙΑ
Π5 Συμμετοχή σε διακρατικό project5 ΜΟΡΙΑ
Π6 Κριτής σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό
Κριτής σε Ελληνικό Επιστημονικό Περιοδικό
Κριτής περιλήψεων σε Ελληνικό Συνέδριο
Κριτής περιλήψεων σε Διεθνές Συνέδριο
10 ΜΟΡΙΑ
3 ΜΟΡΙΑ
3 ΜΟΡΙΑ
5 ΜΟΡΙΑ
Π7 Κριτής σε Ερευνητικές Προτάσεις (Χρηματοδοτήσεις ή Υποτροφίες)
Τοπικό-Εθνικό Επίπεδο
Διεθνές Επίπεδο

3 ΜΟΡΙΑ
10 ΜΟΡΙΑ
Π8 Επιβλέπων σε Διδακτορική Διατριβή (3 χρόνια)8 ΜΟΡΙΑ
Π9 Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Διδακτορικής Διατριβής5 ΜΟΡΙΑ
Π10 Συμμετοχή σε επίσημες Κυβερνητικές, Πανεπιστημιακές Επιτροπές και σε Επιτροπές της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (για θέματα που έχουν σχέση με την ειδικότητα)3 ΜΟΡΙΑ
Π11 Εκπαίδευση από το WWW (Eπίσημα Courses Διεθνών Πανεπιστημίων ή Επιστημονικών Εταιρειών που βαθμολογούνται στο σύστημα αξιολόγησης της χώρας τους)Συντελεστής Χ1 στην αρχική βαθμολόγησή του
Π12 Chief Editor Ελληνικού Περιοδικού10 ΜΟΡΙΑ
Π13 Associate Editor Ελληνικού περιοδικού8 ΜΟΡΙΑ
Π14 Chief Editor Διεθνούς Περιοδικού30 ΜΟΡΙΑ
Π15 Associate Editor Διεθνούς Περιοδικού20 ΜΟΡΙΑ
Π16 Editorial Board Διεθνούς Περιοδικού15 ΜΟΡΙΑ

Όλα τα παραπάνω πρέπει να πιστοποιούνται με κατάλληλα πιστοποιητικά και καταγράφονται στο αρχείο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας.

Οι Επιστημονικές Εταιρείες και οι Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές οφείλουν να πιστοποιούν τις εκδηλώσεις που οργανώνουν. Πιστοποίηση της αξίας οποιασδήποτε εκδήλωσης για Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Μαιευτική και Γυναικολογία θα γίνεται από την Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την πραγματοποίησή της.