Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Ροδολάκης
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Απόστολος Αθανασιάδης
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Α.Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Πετρογιάννης
Διευθυντής Μ.Ι.Υ.Α. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Βλάχος
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΤΑΜΙΑΣ

Πέτρος Δρακάκης
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α

ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Δαπόντε
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιωάννης Καλογήρου
Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.

Δημήτριος Λουτράδης
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Σταύρος Φωτόπουλος
Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.