Τιμητικές Διακρίσεις

  • ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΣΤΟΝ Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟ (1987)
  • ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (1992)