Υποτροφίες – Βραβεία – Έπαινοι

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία συμβάλει με πολλαπλές δράσεις στην εκπαίδευση των μελών της και προωθεί την γνώση σε κλινικά ή ερευνητικά αντικείμενα της ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

2017ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2019ΒΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
2020ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία στηρίζει και επιβραβεύει την πρότυπη έρευνα στον τομέα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ (16/11/2007) δίνονται τα κάτωθι βραβεία:

Το βραβείο «Κ. Αλεξανδρόπουλου» (3000 ευρώ) χορηγείται από την Εταιρεία για την καλύτερη ερευνητική εργασία στην Ετήσια Ειδική Σύνοδο

Σε κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας, ανά τριετία, δίδονται στις καλύτερες ερευνητικές εργασίες που θα ανακοινωθούν Βραβείο 5000 ευρώ και Έπαινος 2000 ευρώ.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Βραβείο 5000 ευρώ: Πάγκαλος Κ., Hagnefelt B., Σεβαστίδου Σ., Καραπάνου Σ., Καράμπελα Μ., Κονιάλης Χ
Έπαινος 2000 ευρώ: Κουτσάκη Μ., Σηφάκης Σ., Ζαραβίνος Α., Κουτρουλάκης Δ., Κούκουρα Ο., Σπαντίδος Δ.

Τα ονόματα των βραβευθέντων με το βραβείο «Κ.Αλεξανδροπούλου» έχουν χρονολογικά ως ακολούθως:

  
Ε. Πατσουλά & συν.2000
Μ. Μανωλαράκη & συν.1997
Σ. Σηφάκης & συν.1996
Δ. Πανίδης & συν.
Σ. Δενδρινός & συν.
1993
Δ. Πανίδης & συν.
Θ. Αρκουλής & συν.
1992
Τ. Τιμοθεάδης
Ν. Γουμαλάτσος & συν
1991
Α. Μακρυγιαννάκης & συν.
Χ. Παπαστεριάδη & συν.
Σ. Σηφάκης & συν.
1990
Ν. Πράπας & συν.
Μ. Ματκάρης & συν.
Κ. Χριστοδούλου & συν.
1987
Δ. Λουτράδης & συν.
Θ. Στέφος & συν.
Ε. Δεληγεώρογλου
1986
Ι. Μεσσήνης1982