Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι και επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ) και εύχομαι να σας προσφέρει μια έγκαιρη, έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

Η ΕΜΓΕ είναι κορυφαία επιστημονική εταιρεία στην ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, με έντονη δραστηριότητα στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Εκπροσωπείται στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς την FIGO και την EBCOG, συμμετέχει σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια, διοργανώνει το Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας και ετήσιες Ειδικές Συνόδους, συνεργάζεται με το ΚΕΣΥ(κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΦ(Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Εφέτος παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατευθυντήριες οδηγίες στη Μαιευτική και Γυναικολογία και ενημερωτικά φυλλάδια για το κοινό. Επίσης εκδίδει τετράκις ετησίως το «Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής».

Την παραπάνω δραστηριότητα φιλοδοξούμε να αναδείξουμε από την ιστοσελίδα μας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουμε τον εκπαιδευτικό και ενημερωτικό ρόλο της επιστημονικής μας εταιρείας. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου και εμένα προσωπικά είναι η ιστοσελίδα μας να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο και σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των πάνω από 1000 μελών μας, των επαγγελματιών υγείας, αλλά και του κοινού γενικότερα. Από εσάς αναμένουμε σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της προσπάθειάς μας.

Ελπίζουμε η νέα λειτουργία της ιστοσελίδας να βρει ανταπόκριση από τους χρήστες και να εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας.

Ο Πρόεδρος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας

Καθηγητής Δημήτριος Λουτράδης