Στατιστικά Στοιχεία

  
Μαιευτήρες Γυναικολόγοι Ελλάδος2428
Άνδρες Μαιευτήρες Γυναικολόγοι2023
Γυναίκες Μαιευτήρες Γυναικολόγοι405
Πανεπιστημιακοί Μαιευτήρες Γυναικολόγοι101
Μαιευτήρες Γυναικολόγοι του ΕΣΥ470
Ελεύθεροι Επαγγελματίες1857
Ειδικευόμενοι στη Μαιευτική-Γυναικολογία349