9ου Πρακτικού Σεμιναρίου με τίτλο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού – Hands on Cource – Με Πρακτική Εφαρμογή»,

9ου Πρακτικού Σεμιναρίου με τίτλο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού – Hands on Cource – Με Πρακτική Εφαρμογή»,

9ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή

Χώρος Διεξαγωγής: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024

Διοργάνωση: Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1-2/88.html