Συγγραφή τόμου με θέμα «40 χρόνια Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία»

blg_4

Συγγραφή τόμου με θέμα «40 χρόνια Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία»

Αγαπητέ συνάδελφε και μέλος της ΕΜΓΕ,

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ) για την συγγραφή τόμου με θέμα «40 χρόνια Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία» με την ευκαιρία της επετείου της Εταιρείας μας.

Η πλούσια ιστορία της ΕΜΓΕ διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται από το σύνολο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής κοινότητας και οφείλει να γίνει κτήμα όλων των μελών της και να λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης, ενθουσιασμού και υπευθυνότητας στην καθημερινή επιτέλεση των καθηκόντων μας.


Πράγματι τα μέλη της ΕΜΓΕ λειτούργησαν ως καταλύτης στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ελλάδα, όπως αυτό συνοψίζεται στα πρακτικά των εκάστοτε γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων της Εταιρείας, με πρωτοβουλίες, δράσεις, εκδηλώσεις και έντυπο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό.

Αντικείμενο του υπό συγγραφή βιβλίου αποτελούν τα επιτεύγματα – γεγονότα που συντέλεσαν στην εξέλιξη και πρόοδο της ειδικότητας της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ελλάδα, τα σημαντικά βήματα για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ειδικότητά μας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στην Ελληνίδα γυναίκα και μητέρα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει την συγγραφή αυτού του έργου και να απευθύνω πρόσκληση συμμετοχής στον υπό συγγραφή τόμο σε όλα τα μέλη της ΕΜΓΕ, με την αποστολή ff που κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να είναι από βιβλία, περιοδικά ή άλλο έντυπο προσωπικό υλικό των μελών, φωτογραφίες από εκδηλώσεις της Εταιρείας μας ή ακόμη και βιντεοσκοπήσεις. Μπορεί να αφορούν και προσωπικές μαρτυρίες των μελών ή άλλων επαγγελματιών με τη μορφή σύντομων ιστοριών ή περιγραφής γεγονότων, τα οποία σας ενθαρρύνω να μου τα αποστείλετε. Το ανωτέρω πολύτιμο υλικό πρέπει να συνοδεύεται από τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιότητα του αποστολέα του, ενώ οι ελάχιστες βασικές πληροφορίες που πρέπει επίσης να το συνοδεύουν αφορούν το χρόνο και τόπο που έλαβε χώρα το γεγονός, την ταυτότητα των προσώπων (π.χ. με τη σειρά που μπορεί παρουσιάζονται σε μια φωτογραφία) και τη σχέση τους με την Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία ή την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ελλάδα εν γένει.

Σε περίπτωση ανταπόκρισής σας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων και να σας παρακαλέσω να στείλετε το υλικό εντός δεκαπενθημέρου, στο e-mail της ΕΜΓΕ (helobgyn@otenet.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΜΓΕ (Αλκαίου 10, 11528 Αθήνα), ώστε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα το βιβλίο και να τεθεί στη διάθεση όλων.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Ο Υπεύθυνος Έκδοσης,

Νικόλαος Δ. Βραχνής MD, DFFP, PCME
Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική – Αρεταίειο Νοσοκομείο