Συμμετοχή σε Έρευνα με τίτλο “Μελέτη συσχέτισης διατροφικής συμπεριφοράς με ψυχολογικούς παράγοντες σε έγκυες γυναίκες”

Συμμετοχή σε Έρευνα με τίτλο “Μελέτη συσχέτισης διατροφικής συμπεριφοράς με ψυχολογικούς παράγοντες σε έγκυες γυναίκες”

Σύνδεσμος συμμετοχής: https://forms.gle/qYFfcLEP8nHAL6dQ7