16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ,13-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ΙΩΑΝΝΙΝΑ