Βασικές αρχές Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου/12-13 Απριλίου 2024, Αθήνα

Βασικές αρχές Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου/12-13 Απριλίου 2024, Αθήνα

Βασικές αρχές Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου

Οργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου

12-13 Απριλίου 2024, Αθήνα

https://mdcongress.gr/event/colposcopy-athens/