8η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Καρκίνου Μαστού και του Γυναικολογικού Καρκίνου απο τη Θεωρία στην Πράξη