9ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή,Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024, Θεσσαλονίκη

9ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή,Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024, Θεσσαλονίκη

Το 9ο  Πρακτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού – Hands on Cource – Με Πρακτική Εφαρμογή»,  διοργανώνεται από την Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024 στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ.