Κατευθυντήριες Οδηγίες & Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Κατευθυντήριες Οδηγίες & Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

                                                                           

Κατευθυντήριες Οδηγίες & Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Το Συνέδριο όπως και τα προηγούμενα στηρίζεται στη μέθοδο «εκμάθηση μέσω της εμπειρίας και του προβλήματος» (Experience Based Learning – Problem Based Learning). Κάθε συνεδρία θα περιλαμβάνει αναφορές κλινικών περιστατικών, παρουσιάσεις των κατευθυντηρίων οδηγιών και εκτεταμένες συζητήσεις με τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr