Παθήσεις Μαστού στη Μαιευτική – Γυναικολογία: Από τη διάγνωση στη θεραπεία, Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη

Παθήσεις Μαστού στη Μαιευτική – Γυναικολογία: Από τη διάγνωση στη θεραπεία, Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη

Η Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Παθήσεις Μαστού στη Μαιευτική – Γυναικολογία: Από τη διάγνωση στη θεραπεία», διοργανώνεται από την Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ) το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ.