Συμπόσιο «Νεότερες εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία Νο7»

Συμπόσιο «Νεότερες εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία Νο7»

Συμπόσιο «Νεότερες εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία Νο7»
Το Συμπόσιο «Νεότερες εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία Νο7», που διοργανώνει η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Εταιρεία Φροντίδας Υγείας Γυναίκας Ελλάδας (Ε.Φ.Υ.Γ.Ε), θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Δεκεμβρίου 2023 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο “Ιπποκράτης” του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
Πληροφορίες:

HPV και Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο 7 – MD Congress