Προκήρυξη του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας