Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τα μετεκπαιδυειτκά μαθήματα θα γίνονται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω του συγκεκριμένου ΚΑΙ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ηλεκτρονικού συνδέσμου:


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Hosted by Charalampos Siristatidis
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m328875e785e2e3d5f881c82c59787fba
Tuesday, Dec 1, 2020 5:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 121 194 9565
Password: ssQpmmsm844
e746f66f88bd4d7ea595265aa564d481_20201201T150000Z
Join by video system
Dial 1211949565@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 121 194 9565


Για οποιαδήποτε πρόβλημα σύνδεσης ή ερωτήσεις, παρακαλώ απευθυνθείτε στον Χ. Συριστατίδη
Τηλ: 6932294994, Email: harrysiris@gmail.com

To Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021