16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, 13-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ΙΩΑΝΝΙΝΑ