Προκήρυξη μίας (1) θέσης στην ειδικότητα της Γυναικολογίας – Μαιευτικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου